Netestováno na zvířatech

Společnost Everyday Minerals nikdy netestovala svoje přísady, ani hotové výrobky na zvířatech. V současné době nakupuje kosmetické a potravinářské přísady, které byly testovány na dobrovolnících, nikoliv na zvířatech. Zásady Everyday Minerals jasně uvádějí, že nikdy nebude obchodovat s dodavatelem, který se účastní nebo podporuje takové činnosti.

To, že se tým zavázal k této politice stvrzuje udělený certifikát organizace PETA. Aby byl společnosti tento certifikát ponechán, musí společnost zajistit, aby naši dodavatelé ingrediencí podepsali prohlášení o tom, že nebudou provádět testy na zvířatech a toto prohlášení každý rok nově podepsat.

To Top